• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี

19 พ.ค. 2564 อ่าน [6]

...
             วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ดังนี้
          1. ร้านพรชัยการเกษตร 1
              จำหน่ายปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรบางส่วนปรับมาใช้
ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ถ้าสามารถใช้ทดแทนได้
          2. สหกรณ์นิคมวังไทร
             จากการลงพื้นที่พบว่าราคาปุ๋ยเคมีทุกยี่ห้อปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 50-100 บาท
          3. ร้านกานต์เกษตร (วังจันทร์)
              เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราปลานิลทอง และตรากวางแดงคู่โลก ซึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 20-40 บาท
             ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ทางร้านฯ ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และกำกับดูแลไม่ให้จำหน่ายราคาแพงเกินสมควร พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์