• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผลไม้ ณ ร้านขายปลีกผลไม้

19 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
                วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผลไม้ ณ ร้านขายปลีกผลไม้
ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ดังนี้
- เงาะ ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
- ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท
- สับปะรดพันธุ์ทองระยอง ราคาผลละ 20 บาท
- สับปะรดพันธุ์ศรีราชา ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
- ขนุน ราคากิโลกรัมละ 10 บาท
            จากการลงพื้นที่พบว่า ผลผลิตมังคุดยังมีปริมาณออกสู่ตลาดไม่มาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์