• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สรุปสถานการณ์ต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

20 พ.ค. 2564 อ่าน [2]

...

- สหรัฐฯ : CPI สหรัฐฯ? ขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 12 ปี ที่ร้อยละ 4.2
- จีน: อัตราการเติบโตประชากรจีนในรอบ 10 ปี ชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 0.53
- EU และ อินเดีย: เจรจาข้อตกลงการค้าเสรีและความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ไทย: ครม. อนุมัติงบประมาณด้านสินค้าเกษตร ช่วยเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตวและชาวไร่อ้อย
- ทองคำ: ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 2.4
- อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน
- ราคาน้ำมันดิบ: เฉลี่ย WTI +65.09 USD/BBL | Brent +68.39 USD/BBL | Dubai +66.51 USD/BBL

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์