• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปี พ.ศ. 2564

21 พ.ค. 2564 อ่าน [5]

...
            วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนธกร แสงศิริไพศาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดระยอง และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ยูทูป และทวิตเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐได้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีความทันสมัย โดยมี นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ ห้องอินทรวิชิต ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์