• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กระทรวงพาณิชย์ จัด “อบรมออนไลน์” ปรับตัวธุรกิจเข้ายุค New Normal ฝ่าวิกฤติโควิด-19

https://www.innnews.co.th/ 24 พ.ค. 2564 อ่าน [2]

...
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤติโควิด-19 และรูปแบบการทำธุรกิจและค้าขายยุค New Normal โดยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการอบรมการค้าออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยกรมฯได้เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด โดยได้จัดอบรมไปแล้ววันที่ 20-21 พ.ค. 2564 และหลักสูตรก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal จะมีการอบรมระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ ด้านการใช้โซเซียลมีเดียในการค้าขาย และด้านการถ่ายภาพ มาถ่ายทอดความรู้การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการขาย และการนำเสนอสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค เพราะผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว บางแห่งเลิกกิจการ แรงงานถูกเลิกจ้าง ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนโดยใช้ออนไลน์มากขึ้น จึงเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพนักงานประจำที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการทำงานที่บ้าน และผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ ให้มีความรู้ในการทำการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพ หารายได้ และรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ได้
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์