• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

25 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้

สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ของร้านค้าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
- ไข่ไก่ เบอร์ 0 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ113 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 1 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ 95 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ 92 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 3 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ 89 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 4 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ 86 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 5 แผงละ 30 ฟอง ราคาแผงละ 83 บาท

          สถานการณ์ : จังหวัดระยองมีการสั่งซื้อจากฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมได้ปริมาณตามความต้องการ ของผู้จำหน่าย ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดระยองไม่มีฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่ ร้านค้าส่งค้าปลีกจะสั่งสินค้าจากฟาร์มไข่ไก่ ในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์