• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง

31 พ.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง โดยมี นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง, บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรดภายในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินการกระจายผลผลิตสับปะรดเป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์