• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561

11 ธ.ค. 2561 อ่าน [9]

...

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์