• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2561

11 ธ.ค. 2561 อ่าน [15]

...

 วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2561 ของผู้ประกอบการคลังสินค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ของบริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การเข้าร่วมสังเกตการณ์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้มาตรา 31 ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ของทุกปี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์