• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การบรรยายพิเศษการเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย

1 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษการเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบการสัมมนาออนไลน์กลุ่มเฟสบุ๊ค เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ และเพื่อให้ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้พบกับสถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME5Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์