• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

4 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
           วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค  ดังนี้
1.สถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 2 ร้าน ดังนี้
1.1 ร้านกบมินิมาร์ท อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
       หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 125 บาท
       เจลล์ล้างมือ ขนาด 75 มล. ราคา 99 บาท
1.2 ร้านโบราณบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
       หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 95 บาท
       ทั้งนี้ สินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ ภายในพื้นที่จังหวัดระยองยังมีจำหน่ายเพียงพอ(เนื่องจากมีหน้ากากนำเข้าจากประเทศจีนและเวียดนามเข้ามาจำหน่ายจำนวนมาก กล่องละ 50 ชิ้น  ราคาประมาณ 35-100 บาท) และผู้ประกอบการยังสามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้าซึ่งสินค้ามีให้เลือกอย่างมากภายในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในกรณีที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน
2. สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านกิมลั้ง มินิมาร์ท อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สินค้าในร้านฯ มีวางจำหน่ายอยู่เต็มชั้น มีการเติมสินค้าอยู่ตลอดเมื่อสินค้าใกล้จะหมด ทางร้านฯ สามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆ จากตัวแทนผู้ผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการซึ่งยังไม่มีปัญหาในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้ายังอยู่ในภาวะปกติ ทางร้านฯมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์