• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

เปิดงานเทศกาลฟักทองช่วยเหลือเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด-19

7 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ร่วมเปิดงานเทศกาลฟักทองช่วยเหลือเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในการเปิดงานฯ ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี
                       งานเทศกาลฟักทองช่วยเหลือเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด-19 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ฟักทองผลผลิตจากภาคใต้ ผลไม้ฤดูกาล-สับปะรดผลผลิตจากภาคตะวันออก ปลาสดผลผลิต
จากภาคอีสาน และผลไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มาจากแหล่งผลิตตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งจะได้เป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้ผลิตสินค้าตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ เพื่อความยั่งยืนของรายได้และอาชีพ ตรงกับนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” โดยภายในงานได้มีการจัดจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ในส่วนของจังหวัดระยอง ได้นำผลผลิตสับปะรดของกลุ่มเกษตรกรสับปะรดแปลงใหญ่พันธุ์ปัตตาเวียมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์