• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570

10 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
         วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565-2570 เพื่อกำหนดทิศทางและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การค้าของชาติ พื้นที่ภาคตะวันออก จัดโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์