• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย”

14 มิ.ย. 2564 อ่าน [18]

...
                  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย” จัดโดย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ร่วมกับกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) และกรมการค้าภายใน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Web Conference (Session Call) ในหัวข้อวิชาการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจทักษะด้านกฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์