• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร ผ่านระบบประชุมออนไลน์

14 มิ.ย. 2564 อ่าน [26]

...
          วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประกอบการร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME7D4Bank) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในการประชุมฯ ติดตาม ครั้งนี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์