• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายตลาดสดติดดาว

13 ธ.ค. 2561 อ่าน [7]

...

  วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายตลาดสดติดดาว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งดูแลรับผิดชอบตลาดกลางผลไม้ตะพง ซึ่งตลาดดังกล่าวได้รับรางวัล "ตลาดสดติดดาว" จากกรมการค้าภายใน และยังได้มอบป้ายตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้หน่วยงานอีก 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งดูแลรับผิดชอบตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดตาต๋อง) และเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ซึ่งดูแลรับผิดชอบตลาดสดเทศบาลทุ่งควายกิน ในโอกาสเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตลาดดังกล่าวประชาสัมพันธ์
ให้ร้านค้าในตลาด สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่น "ถุงเงินประชารัฐ" เพิ่มเติมอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์