• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

16 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
           วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ กำหนดให้ วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์