• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะ กวาดเศษขยะ เศษใบไม้ ณ บริเวณด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

21 มิ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะ กวาดเศษขยะ เศษใบไม้ ณ บริเวณด้านข้างศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้สวยงาม สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์