• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

29 มิ.ย. 2564 อ่าน [18]

...
โครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดคลิกที่นี่


-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง)
รายละเอียดคลิกที่นี่

-ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคลิกที่นี่
 - ดาวน์โหลดประกาศประกวดราคาคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศฯ เผยแพร่แผน.pdf

เอกสารประกอบการประกวดราคาโครงการรถ Mobile.pdf

price.pdf

ประกวดราคาฯ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์