• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR การประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 29 มิ.ย. 2564 อ่าน [13]

...
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9274/2564 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

9274.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์