• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งานแถลงข่าวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 12 Online

30 มิ.ย. 2564 อ่าน [2]

...
                  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot 12 Online ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ ครั้งนี้
                 โครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” Lot7127Online เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยเป็นการลดราคาสินค้าและบริการทั้งหมดรวม 6 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 2. กลุ่มให้บริการจัดส่งสินค้า 3. กลุ่มฟาสฟู๊ด 4. กลุ่มให้บริการอินเตอร์เน็ต 5. กลุ่มอุปกรณ์และสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 6. สินค้าในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์