• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2 ก.ค. 2564 อ่าน [3]

...
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่อง "The Salesman-การตลาดสไตล์เซลส์แมนพาณิชย์" ตามนโนบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ที่มุ่งเน้นให้พาณิชย์จังหวัดมีบทบาทเป็นเซลส์แมนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2564 สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และปิดท้านเทรนด์ตลาดมาแรง "10 Social Media Trend ในปี 2021"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์