• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก”

7 ก.ค. 2564 อ่าน [2]

...
                  วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงิน กับ SMEs ส่งออก” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ ZOOM) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ครั้งนี้
 
                 โครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกรวมถึงผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะกิจการการค้าชายแดนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์