• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปหอยแมลงภู่

8 ก.ค. 2564 อ่าน [4]

...
            วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นพื้นที่วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปหอยแมลงภู่ตากแห้ง หอยแมลงภู่ปรุงรส และข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า ยอดจำหน่ายสินค้าจึงลดลง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จึงลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการประชาสัมพันธ์หาช่องทางการตลาด และรวบรวมคำสั่งซื้อสินค้าหอยแมลงภู่ให้เกษตกร ดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์