• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วิทยากรถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์ตลาดพืชทางเลือกตามโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรฯ Agri-Map

12 ก.ค. 2564 อ่าน [2]

...
           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์ตลาดพืชทางเลือกชนิดใหม่ตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์