• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

12 ก.ค. 2564 อ่าน [3]

...
           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
            1. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง
            2. ห้างแม็คโคร สาขาระยอง
            3. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาระยอง
            จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่มีผู้จับจ่ายใช้สอยบางตา เนื่องจากประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีการสั่งซื้อทางออนไลน์จากทางห้างสรรพสินค้ามากขึ้นในหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางแอปพลิเคชั่น เป็นต้น
และทางห้างสรรพสินค้ามีการดำเนินการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคถึงที่บ้านโดยมีอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละห้างสรรพสินค้า ประชาชนส่วนใหญ่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่าในอัตราร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
            สำหรับราคาสินค้าและปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระลอกที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ กล่าวคือไม่ตื่นตระหนกและไม่กักตุนสินค้า เหมือนกับการระบาดในรอบแรกที่ผ่านมา
            ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ามีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศ กกร. ฉบับที่ 61 พ.ศ.2564 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการ และพรบ. ว่าด้วยราคาสินค้า
และค่าบริการ พ.ศ. 2542 และได้แจ้งกับทางห้างสรรพสินค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์