• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 ธ.ค. 2561 อ่าน [5]

...

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูและประชาชนนพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครง

การบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ และกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาการให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คือ สัปดาห์ที่ ๒ - ๓ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสัปดาห์ที่ ๒ - ๓ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๒

 

ติดต่อ

สำนักงานจังหวัด

 ๐ ๓๘๖๙ ๔๐๐๐

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์