• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

หารือและติดตามผลการดำเนินงาน Salesman

20 ก.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงาน Salesman ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ ฯ
ครั้งนี้ โดยได้รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) เพื่อติดตามหลังการฝึกอบรม Salesman จังหวัด Go-Inter และระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเชื่อมโยงเซลส์แมนประเทศและเซลส์แมนจังหวัด รวมทั้งรายงานผล
การเชื่อมโยงการค้า ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์