• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

22 ก.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021) ประเภทสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ณ บริษัท เว่ย ฮาว โมลด์ จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมผ่านระบบถ่ายทอดสด (ไลฟ์) ออนไลน์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 ดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์