• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

24 ธ.ค. 2561 อ่าน [3]

...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยองเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานความร่วมมือด้านแผนการผลิต การพัฒนามาตรฐานผลผลิต การเชื่อมโยงระบบการซื้อขายผลผลิตทุกระดับ ตั้งแต่การบริโภคผลสด ถึงระดับโรงงานอุตสกรรม และการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์