• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

23 ก.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9596/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือและเตรียมการวางแผน กำกับดูแล ลงพื้นที่ การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง การบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้า และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งชุมชนในจังหวัดระยอง ครอบคลุม 8 อำเภอ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวนรถ Mobile 16 คัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์