• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดงานและปล่อยขบวนโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

27 ก.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าเกษตร/สินค้าชุมชน ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านรถ Mobile เคลื่อนที่ สำหรับแผนการออกให้บริการรถโมบาย(Mobile) พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดระยอง มีกำหนดออกให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2564 จำนวนรถ Mobile 16 คัน สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 70 รายการ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 20-40 ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งชุน ครอบคลุม 8 อำเภอ ในจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์