• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

27 ก.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ได้แก่ อ.เขาชะเมา, อ.วังจันทร์, อ.เมืองระยอง, อ.บ้านค่าย, อ.ปลวกแดง, อ.นิคมพัฒนา, อ.บ้านฉาง และ อ.แกลง ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครอบชีพมากกว่า 70 รายการ เช่น น้ำมันพืช ไข่ไก่ ข้าวสาร ผงซักฟอกน้ำยาล้างาน ฯลฯ รวมทั้งสินค้าชุมชน ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน โดยจังหวัดระยองเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-25 สิงหาคม 2564 จำนวนรถ Mobile 16 คัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์