• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

27 ธ.ค. 2561 อ่าน [4]

...

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ และเพื่อเป็นการป้องปราม มิให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ณ สถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ ๒ ตำบลทับมา, บริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง และตลาด ๑๐๐ เสา ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียดผลการตรวจสอบดังนี้

              ๑. ผู้ประกอบการและร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการรับส่งผู้โดยสารไว้อย่างถูกต้องและชัดเจน

              ๒. ผู้ประกอบการและร้านค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า และค่าบริการขนส่งผู้โดยสารแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้

              ๓. เจ้าหน้าที่ฯ ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องการแสดงราคาสินค้า และค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมายและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์