• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

28 ธ.ค. 2561 อ่าน [192]

...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ การดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบในพื้นที่จังหวัดระยองรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และรับทราบปัญหาเรื่องความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์