• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

สำนักงานจังหวัดระยอง 2 ม.ค. 2562 อ่าน [8]

...

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอความ่อนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดำเนินการผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์กาดรเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์ฯ ผ่าน QR Code ตามที่แนบมาด้วยนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์