• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนิน (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่2 และแผนสิ่งแวดล้อมฯ

5 ส.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนิน (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 และแผนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดระยอง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์