• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ/โครงการที่สำคัญตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564

11 ส.ค. 2564 อ่าน [6]

...
             วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ/โครงการที่สำคัญตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดย นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง
               ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง
ในการดำเนินการตรวจรับงานให้เพิ่มความระมัดระวังในการรวบรวมข้อมูล รวมถึงหลักฐานต่าง ๆให้รอบคอบ, การออกตรวจราคาสินค้าและบริการ ได้ให้คำแนะนำว่าควรสลับเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มงานฯ ในการลงพื้นที่ออกตรวจบ้างและควรตรวจช่วงที่มีผู้ซื้อผู้ขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการตรวจติดตามฯ,  การเชื่อมโยงขายสินค้าเกษตรแนะนำว่าควรหากลุ่มพันธมิตรมาช่วยเพื่อการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการมากขึ้น ในเรื่องของงบประมาณควรระมัดระวังในการเบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายเงินงวดเดียวโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายของปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์