• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้พัดลมหม้อหุงข้าวและหลอดไฟเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองฯ

กรมการค้าต่างประเทศ 18 ส.ค. 2564 อ่าน [13]

...
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

T_0039.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์