• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 18 ส.ค. 2564 อ่าน [9]

...
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570 และการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom)


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์