• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญสั่งซื้อลำไยจังหวัดน่าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 19 ส.ค. 2564 อ่าน [6]

...
ขอเชิญสั่งซื้อลำไยจังหวัดน่าน เพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ในช่วงลำไยออกสู่ตลาดมาก

เกรดคุณภาพ AA+A

***ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 2.5 ตัน***

สั่งซื้อโดยตรงที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โทร. 054772027, 0899569776
สหกรณ์การเกษตรปฏิรุปที่ดินท่าวังผา โทร. 081-9937270
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โทร. 0918534919


***สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2564***

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์