• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal”

24 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการเสวนา “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเด็นการเจรจาภายใต้ WTO บทบาทของ WTO ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สรรเสริญ สมะลาภา) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์