• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ฝึกอบรมหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

24 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)  เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าบริการและการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์