• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

24 ส.ค. 2564 อ่าน [2]

...
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพนธกร แสงศิริไพศาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการพัฒนาโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Microsoft6Teams6Meeting) จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนในการดำเนินงานพัฒนาโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (WEcoZi) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์