• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน

26 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
             วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง บริเวณจุดจำหน่ายศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ จำนวน 2,100 กิโลกรัม เพื่อช่วยระบายผลผลิตและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดลำพูน โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจังหวัดระยอง สั่งซื้อผลผลิตลำไยนำไปบริโภคภายในครัวเรือน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์