• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม

26 ส.ค. 2564 อ่าน [1]

...
             วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม ระหว่าง ผู้รับซื้อกุ้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ บ่อเลี้ยงกุ้ง ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์