• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งาน “ระยองเทรดแฟร์ 2019” ยกระดับสินค้า SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ตามโครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

14 ม.ค. 2562 อ่าน [5]

...

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดงาน “ระยองเทรดแฟร์ 2019” ยกระดับสินค้า SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ตามโครงการส่งเสริมสถานประกอบการ ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP ในจังหวัดระยองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีประสบการณ์ด้านการตลาดเพิ่มขึ้น และมีเครือข่ายทางการค้า สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP ในจังหวัดระยอง โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังพิธีเปิดประธานในพิธีและคณะเดินเยี่ยมชมคูหาผู้ประกอบการภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs/Biz Club/ OTOP ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว จากจังหวัดระยอง มากกว่า 50 ร้านค้า รวมทั้งกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กิจกรรมการแสดง ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์