• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการส่งออก - นำเข้าสินค้า” ช่วงที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

6 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการส่งออก - นำเข้าสินค้า” ช่วงที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) จัดโดย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าการจัดบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าการจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic7Signature7and4Seal4:4ESS) และระบบงานให้บริการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์