• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการใช้งาน Application Crystal Pinto หรือ “ปิ่นโต”

6 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
            วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) เพื่อเรียนรู้การใช้งานของ Application Crystal Pinto หรือ “ปิ่นโต” ซึ่งเป็น Application ของคนไทยเพื่อเรียนรู้การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์