• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

6 ก.ย. 2564 อ่าน [1]

...
              วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ครั้งนี้
               ปัจจุบันมีประชาชน Gen9Z7ทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคน จากประชากรไทยทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน ถือว่าเป็นสัดส่วนเชิงปริมาณที่มีความสำคัญ และในเชิงคุณภาพก็ยิ่งมีความสำคัญ เพราะทุกคนจะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และทุก ๆ ด้านในอนาคต กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดทำโครงการ From Gen Z to be CEO หรือเรียกว่าโครงการปั้น Gen Z เป็น CEO เพื่อผลักดันให้ Gen Z เติบโตไปเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไป ทั้งการทำธุรกิจในประเทศและส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์